Camera giám sát

 


Camera 2

  • Chức năng
    • Giám sát các hoat động từ xa qua mạng internet.
    • Chống trộm.
    • Có thể kết nối nhiều camera.
    • Phần mềm quản lý giám sát theo tài khoản