Đào tạo trực tuyến Elearning

I. THÔNG TIN GIẢI PHÁP

 1. Các tính năng chính của giải pháp:
  • Hệ thống (Portals): được phát triển dựa trên dựa trên Portal Dotnetnuke. Nhiệm vụ của phần này là quản trị người dùng, quản trị các nhóm quyền và quản trị hệ thống (Lập lịch các tiến trình của hệ thống, gửi mail, các dịch vụ liên quan,…)
  • Lớp học (LCMS: Learning content management system, LMS: learning management system): Hệ thống giáo trình, nội dung học, Hệ thống quản lý học tập, Lớp học ảo, …
  • Bài giảng: Bài giảng được xây dựng dưới dạng Rich Media
  • Trực tuyến: Giảng viên có thể bố trí lịch để giảng bài trực tuyến cho học viên của mình thông qua hệ thống
  • Thi: Module này dùng để quản lý kho đề thi cũng như quản lý các bài thi cho học viên
  • Thảo luận, Chia sẻ tài nguyên: Module này dùng để giúp học viên có thể trao đổi kiến thức cũng như chia sẻ tài liệu với học viên khác với thầy giáo
 2. Hệ thống liên tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Kinh phí đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 10% doanh thu hàng năm
 3. Hệ thống có trung tâm sản xuất nội dung riêng, rất nhiều khóa học đã được sản xuất tại trung tâm phát triển nội dung và đang được sử dụng rộng rãi.
 4. Thời gian triển khai dự án nhanh chóng. Tối đa 1 tuần (nếu không có những yêu cầu đặc biệt)

II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT NỘI DUNG:

1. Sự sống còn của các hệ thống elearning là phải có một quy trình sản xuất nội dung hoàn chỉnh chuyên nghiệp, chủ động về mặt công nghệ, đơn giản trong việc tạo bài giảng và truyền tải được đầy đủ nội dung tới học viên

2. Giáo viên giảng bài trực tiếp, hệ thống sẽ tự động sinh ra bài giảng nếu không cần chỉnh sửa gì thêm.

3. Dưới đây là hình ảnh minh họa về công cụ cho phép ghép nối xử lý bài giảng