Hệ thống quản lý giám sát nhà trạm

Hệ thống quản lý giám sát và điều khiển trạm viễn thông không người trực

Mô hình tổng quan hệ thống

bts

 

 

 

  • Cơ chế hoạt động và môi trường truyền dẫn

–      Hệ thống sử dụng dịch vụ Ethernet ưu tiên 1 và GPRS ưu tiên 2 để giao tiếp dữ liệu.

–      Tại các trạm ta cài đặt một thiết bị Master thường xuyên thu thập các thông tin cần giám sát tại trạm và gửi về trung tâm. Đồng thời nhận lệnh từ trung tâm điều khiển các thiết bị tương ứng. Quá trình thu thập là online 2 chiều. Mỗi gói tin được đóng gói và gửi lên server có kích thước xấp xỉ 100byte, như vậy 10 lần truyền tín hiệu sẽ hết xấp xỉ 1k(byte) tương đương 1(đồng) như vậy chi phí cho dịch vụ truyền dữ liệu GPRS sẽ rất nhỏ tiết kiệm. Trong một tháng một trạm sẽ hết 1*60*24*30 = 43.200đ

–      Hệ thống có các server xử lý cập nhật, lưu trữ trạng thái của các trạm.

–      Khi Master hoạt động nó sẽ tự kết nối với server của hệ thống và bắt đầu nhận tín hiệu điều khiển từ trung tâm. Đồng thời gửi định kỳ thu thập trạng thái của trạm để gửi lên trung tâm phục vụ cho mục đích thống kê. Khi có sự cố nó sẽ thông báo lên trung tâm bằng các phương tiện khác nhau sẽ được môt tả bên dưới.

–      Các trạng thái giám sát và thu thập của các trạm định kỳ gửi lên server và sẽ được lưu trữ dữ liệu trên server trong vòng tối thiểu 12 tháng.

–      Tại trung tâm sẽ cài các phần mềm giám sát client để giao tiếp với server để xem trạng thái hiện tại, quá khứ của trạm và có thể điều khiển các thiết bị tại trạm.

–      Mỗi giám sát viên tại trung tâm sẽ được cấp một tài khoản đề vào hệ thống giám sát và điều khiển. Ứng với từng tài khoản mà hệ thống sẽ hiển thị giao diện khác nhau tương ứng với những nhiệm vụ mà Giám sát viên này được cấp quyền.

–      Mỗi giám sát viên sẽ được cấp quyền điền khiển một số trạm nào đó. Và quản lý báo cáo trạng thái và điều khiển các trạm đó.

–      Hệ thống cung cấp các mẫu báo cáo, thống kê, tìm kiếm cho phép nhanh chóng báo cáo, thống kê, tìm kiếm chung hay riêng về tình hình các trạm. Từ đó đưa ra những gợi ý cải tiến, cải thiện hệ thống trong tương lai

Vì một lý do nào đó một Master bị mất kết nối với trung tâm (như hệ thống mạng bị lỗi,…). Dữ liệu sẽ được lưu trữ tại trạm và khi có kết nối trở lại nó sẽ tự phục hồi và truyền dữ liệu lưu trữ về trung tâm (Với thẻ nhớ 4MByte, robot có thể lưu trữ dữ liệu 1 ngày. Trong tương lai sẽ có khả năng mở rộng thẻ nhớ hơn nữa).