Hoạt động kinh doanh và chuyển giao công nghệ

Hợp tác với các đối tác để lựa chọn giải pháp, công nghệ và thiết bị tiên tiến  nhất của các hãng trong nước và hàng đầu thế giới, góp phần rút ngắn khoảng cách về công nghệ và thiết bị trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thí nghiệm, giảng dạy, đo lường, điều khiển, tự động hoá giữa Việt Nam và quốc tế.