Sản phẩm Cisco

ĐỐI TÁC CISCO.

Cung cấp các sản phẩm Router, Switch, FireWall, UCS…

  1. Các giải pháp tường lửa Fire Wall thế hệ mới nhất.

Tường lửa Cisco ® ASA với các dịch vụ FirePOWER (Cisco® ASA with FirePOWER Services) cung cấp khả năng nhận biết theo ngữ cảnh đầy đủ và những điều khiển linh động cần thiết để tự động đánh giá các nguy cơ an ninh, tương quan thông tin và tối ưu hóa hoạt động phòng thủ để bảo vệ toàn bộ mạng.

ASA

 

  1. Thiết bị định tuyến các dịch vụ tích hợp thế hệ thứ 2

Các dòng sản phẩm thiết bị định tuyến các dịch vụ tích hợp thế hệ thứ 2

dinhtuyencisco