Thiết bị nguồn và accu dự phòng

  1. Cung cấp các loại ACCU (Ắc quy)

Cung cấp các hệ thống nguồn dự phòng, máy nổ, ắc quy cho viễn thông, trung tâm dữ liệu, các trạm BTS…

Một số sản phẩm tiêu biểu

ac1               ac3                      ac2